ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะวงการธุรกิจสินค้าและบริการออนไลน์ที่เรียกได้ว่ามีคู่ค้าและคู่แข่งมากมายปรากฏอยู่รายรอบตัว จะทำอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดได้ เรามาดูกันว่า 5 คุณสมบัติที่นักธุรกิจยุค 2018 ต้องมี คืออะไรกันบ้าง 1. ความรักในสิ่งที่ทำ การต่อยอดความรักให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้แก่คุณได้อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทำได้จริง หรือเปอร์เซ็นต์ Possible สูง หากไปสัมภาษณ์นักบริหารเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ล้วนเกิดจากการสร้างงานจากสิ่งที่รักหรือมีความชื่นชอบเป็นพิเศษทั้งนั้น 2. การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า การมีช่องทางติดต่อที่สะดวกและการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ไม่อาศัยแค่บอทหรือการตอบกลับอัตโนมัติ มีผลอย่างมากต่อความประทับใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า ทั้งก่อนการขาย เช่น การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และทั้งส่วนหลังการขาย เช่น มีปัญหาในการใช้เครื่องจักรกลหรือปัญหาในเชิงเทคนิค 3. การยืนหยัดที่จะสู้ เป็นคุณสมบัติที่นักธุรกิจห้ามขาดโดยเด็ดขาด ผู้ที่ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคจนประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจได้อย่างยาวนาน ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีปัญหาให้แก้ไข แต่เป็นผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับการแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อในสายงานธุรกิจที่ทำ 4. การมีสติ เป็นคุณสมบัติทางใจที่ต้องฝึกฝนเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ต้องอาศัยการตัดสินใจและวางแผนอย่างมีสติอยู่เสมอ จึงจะทำให้สามารถเลือกทางออกที่ถูกต้องและดีที่สุดเมื่อมีสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือมีโจทย์ปัญหาต่างๆ มาให้แก้ไขอย่างคับขัน เช่น เกิดปัญหาอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าที่จำเป็นต้องส่งให้ทันอย่างรีบด่วน หรือเกิดภาวะวิกฤตทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 5. การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับนักธุรกิจที่ต้องใส่ใจ เพราะความแจ่มใสทางอารมณ์และการตัดสินใจที่เฉียบคมต้องมาคู่กับสภาวะความแข็งแรงของร่างกายที่ไม่เจ็บป่วยเป็นโรค ซึ่งต้องเกิดจากการแบ่งเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติดที่จะทำให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทั้งห้าข้อที่กล่าวมา