การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน เป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่ายากและอยากหาสูตรสำเร็จ และนี่คือ 13 เคล็ดลับของการทำธุรกิจให้สำเร็จ ที่เรารวบรวมมาฝากเพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรของคุณ 1. ทำงานที่รักจะมีโอกาสที่ทำให้ธุรกิจถูกต่อยอดจนประสบความสำเร็จได้ ด้วยความรักในงานและการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยและการหมั่นแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง 2. ต้องใส่ตัวตนลงในงานที่ทำ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งจะเป็นจุดขายสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ควรยึดมั่นไว้ให้ยาวนานที่สุด 3. การรู้ว่าสินค้าของเราเหมาะกับใคร พยายามหาทางสื่อสารกับคนกลุ่มนั้นให้ตรงใจที่สุด 4. การสร้างความตระหนักให้ลูกค้ารู้ว่าหากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่ากับเขาจะพลาดอะไรไป เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการทำธุรกิจที่ขาดไม่ได้ 5. การไม่หยุดนิ่ง ศึกษาดูงานและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสำรวจความต้องการของตลาดหรือวิเคราะห์แนวโน้มเทรนด์อนาคตอย่างต่อเนื่อง 6. ปรับตัวกับการผันผวนของกระแสสังคมและความนิยมของแฟชั่นได้ดี โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคที่ต้องเกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลา 7. ไม่มีคำว่ากลัว แต่ก็ไม่บ้าบิ่น เพราะทุกการตัดสินใจต้องมาจากความรู้และประสบการณ์รวมถึงวิสัยทัศน์ที่จะนำองค์กรให้ก้าวหน้า จึงต้องใช้เหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ในการทำสิ่งต่าง ๆ 8. ล้มแล้วรีบลุก ไม่ใช่เพื่อการไม่ล้มอีก แต่เพื่อการเรียนรู้ที่จะรับมือกับโจทย์ใหม่ ๆ ที่จะทำให้ล้มแล้วลุกขึ้นไวกว่าเก่าต่างหาก 9. เชื่อมั่นและศรัทธาในความถูกต้อง จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้แก่ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างขาวสะอาดและมั่นคงอย่างแท้จริง 10. ไม่กู้หนี้ยืมสินบนความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน เพราะธุรกิจที่ดีควรยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเอง และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกย่างก้าวขององค์กร 11. การทำธุรกิจที่ยั่งยืนต้องเน้นรักษาคนดีและส่งเสริมคนเก่ง โดยการค้นหาคนดีมาเป็นแก่นในทีม และพัฒนาเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะกับแต่ละคนเพื่อลงไปเสริมสร้างทีมงานแต่ละภาคส่วนให้เติบโตอย่างเหมาะสม 12. การไม่เชื่อในโชคชะตา มากกว่าการสร้างชะตาใหม่ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังใจและแรงสู้ทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ซึ่งทำให้องค์กรส่วนใหญ่เติบโตได้อย่างสวยงาม