Month: November 2018

จากศูนย์สู่เส้นชัย ! ทำธุรกิจอย่างผู้สำเร็จ

การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน เป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่ายากและอยากหาสูตรสำเร็จ และนี่คือ 13 เคล็ดลับของการทำธุรกิจให้สำเร็จ ที่เรารวบรวมมาฝากเพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรของคุณ 1. ทำงานที่รักจะมีโอกาสที่ทำให้ธุรกิจถูกต่อยอดจนประสบความสำเร็จได้ ด้วยความรักในงานและการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยและการหมั่นแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง 2. ต้องใส่ตัวตนลงในงานที่ทำ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งจะเป็นจุดขายสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ควรยึดมั่นไว้ให้ยาวนานที่สุด 3. การรู้ว่าสินค้าของเราเหมาะกับใคร พยายามหาทางสื่อสารกับคนกลุ่มนั้นให้ตรงใจที่สุด 4. การสร้างความตระหนักให้ลูกค้ารู้ว่าหากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่ากับเขาจะพลาดอะไรไป เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการทำธุรกิจที่ขาดไม่ได้ 5. การไม่หยุดนิ่ง ศึกษาดูงานและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสำรวจความต้องการของตลาดหรือวิเคราะห์แนวโน้มเทรนด์อนาคตอย่างต่อเนื่อง 6. ปรับตัวกับการผันผวนของกระแสสังคมและความนิยมของแฟชั่นได้ดี โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคที่ต้องเกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลา 7. ไม่มีคำว่ากลัว แต่ก็ไม่บ้าบิ่น เพราะทุกการตัดสินใจต้องมาจากความรู้และประสบการณ์รวมถึงวิสัยทัศน์ที่จะนำองค์กรให้ก้าวหน้า จึงต้องใช้เหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ในการทำสิ่งต่าง ๆ 8. ล้มแล้วรีบลุก ไม่ใช่เพื่อการไม่ล้มอีก แต่เพื่อการเรียนรู้ที่จะรับมือกับโจทย์ใหม่ ๆ ที่จะทำให้ล้มแล้วลุกขึ้นไวกว่าเก่าต่างหาก 9. เชื่อมั่นและศรัทธาในความถูกต้อง จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้แก่ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างขาวสะอาดและมั่นคงอย่างแท้จริง 10. ไม่กู้หนี้ยืมสินบนความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน เพราะธุรกิจที่ดีควรยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเอง และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกย่างก้าวขององค์กร 11. การทำธุรกิจที่ยั่งยืนต้องเน้นรักษาคนดีและส่งเสริมคนเก่ง โดยการค้นหาคนดีมาเป็นแก่นในทีม และพัฒนาเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะกับแต่ละคนเพื่อลงไปเสริมสร้างทีมงานแต่ละภาคส่วนให้เติบโตอย่างเหมาะสม 12. การไม่เชื่อในโชคชะตา มากกว่าการสร้างชะตาใหม่ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังใจและแรงสู้ทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ซึ่งทำให้องค์กรส่วนใหญ่เติบโตได้อย่างสวยงาม

สิ่งต้องมีในตัวนักธุรกิจ ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่

ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะวงการธุรกิจสินค้าและบริการออนไลน์ที่เรียกได้ว่ามีคู่ค้าและคู่แข่งมากมายปรากฏอยู่รายรอบตัว จะทำอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดได้ เรามาดูกันว่า 5 คุณสมบัติที่นักธุรกิจยุค 2018 ต้องมี คืออะไรกันบ้าง 1. ความรักในสิ่งที่ทำ การต่อยอดความรักให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้แก่คุณได้อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทำได้จริง หรือเปอร์เซ็นต์ Possible สูง หากไปสัมภาษณ์นักบริหารเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ล้วนเกิดจากการสร้างงานจากสิ่งที่รักหรือมีความชื่นชอบเป็นพิเศษทั้งนั้น 2. การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า การมีช่องทางติดต่อที่สะดวกและการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ไม่อาศัยแค่บอทหรือการตอบกลับอัตโนมัติ มีผลอย่างมากต่อความประทับใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า ทั้งก่อนการขาย เช่น การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และทั้งส่วนหลังการขาย เช่น มีปัญหาในการใช้เครื่องจักรกลหรือปัญหาในเชิงเทคนิค 3. การยืนหยัดที่จะสู้ เป็นคุณสมบัติที่นักธุรกิจห้ามขาดโดยเด็ดขาด ผู้ที่ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคจนประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจได้อย่างยาวนาน ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีปัญหาให้แก้ไข แต่เป็นผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับการแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อในสายงานธุรกิจที่ทำ 4. การมีสติ เป็นคุณสมบัติทางใจที่ต้องฝึกฝนเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ต้องอาศัยการตัดสินใจและวางแผนอย่างมีสติอยู่เสมอ จึงจะทำให้สามารถเลือกทางออกที่ถูกต้องและดีที่สุดเมื่อมีสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือมีโจทย์ปัญหาต่างๆ มาให้แก้ไขอย่างคับขัน เช่น เกิดปัญหาอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าที่จำเป็นต้องส่งให้ทันอย่างรีบด่วน หรือเกิดภาวะวิกฤตทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 5. การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับนักธุรกิจที่ต้องใส่ใจ เพราะความแจ่มใสทางอารมณ์และการตัดสินใจที่เฉียบคมต้องมาคู่กับสภาวะความแข็งแรงของร่างกายที่ไม่เจ็บป่วยเป็นโรค ซึ่งต้องเกิดจากการแบ่งเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติดที่จะทำให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทั้งห้าข้อที่กล่าวมา