องค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ดี ปี 2019

การทำธุรกิจที่ดีให้ประสบความสำเร็จได้เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนและคิดอย่างรอบคอบ ไม่ควรที่จะทำตามคนอื่นเพราะเห็นว่ามีรายได้ดีหรือให้ผลกำไรสูง ในบทความนี้ จึงได้รวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในปี 2019 สามารถนำไปปรับใช้ได้ ดังนี้

1. การทำธุรกิจที่ดีควรเริ่มต้นจากธุรกิจที่ถนัดที่สุดและทำทีละอย่างไม่ควรทำพร้อมกันหลาย ๆ งาน เพราะจะไม่สามารถสังเกตความบกพร่องหรือจุดที่จะต้องรีบแก้ไขได้ หลายคนมีความคิดที่จะทำหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน เพราะกลัวว่าจะเสียโอกาสหากมีบริษัทคู่แข่งอื่นมาทำก่อน ซึ่งหากยังไม่พร้อมก็เสี่ยงที่จะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จ การเริ่มจากสิ่งที่ถนัดที่สุดก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

2. การทำธุรกิจที่จะเติบโตก้าวหน้าได้ดี จะต้องมีทีมงานหรือที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และไว้ใจได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ค้าขายแบบมีทำเลหน้าร้านหรือค้าขายแบบออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต ก็ไม่สามารถทำเองได้ทุกขั้นตอน

เช่น ร้านขายดอกไม้ทั้งแบบมีหน้าร้านและขายในเว็บไซต์ ก็ต้องมีทีมงานที่ช่วยในการจัดดอกไม้ มีคนทำเว็บไซต์ คนสั่งซื้อดอกไม้ พนักงานส่งสินค้า ฯลฯ การมีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความซื่อสัตย์ จะช่วยให้ทำงานได้ราบรื่นมากและธุรกิจเติบโตได้ดี

3. ต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสม โดยควรประเมินความพร้อมทางการเงินและทำการกู้เงินเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ควรเริ่มจากธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ๆ ก่อน การใช้เงินทุนน้อยก็จะมีโอกาสขาดทุนต่ำด้วย

อย่างไรก็ตามถ้ามีกำไรเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ก็สามารถสะสม เพื่อนำไปเป็นต้นทุนขยายงานในส่วนอื่น ๆ ได้ ซึ่งมีข้อดีคือจะทำให้สามารถขยายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นได้ โดยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารได้อีกทางหนึ่งด้วย

4. การทำธุรกิจออนไลน์เพิ่ม เพื่อลดต้นทุนการจ่ายค่าเช่าทำเลและควรทำเว็บไซต์ SEO ที่มีบทความแบบมีคุณภาพสูง เพื่อให้ผลการจัดอันดับเว็บไซต์จาก Search Engine ดีขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ในหน้าต่างการสืบค้น จะทำให้ประหยัดค่าโฆษณาธุรกิจได้ด้วย

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในปี 2019 จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่จะทำอย่างละเอียด โดยควรทำในสิ่งที่มีความชอบหรือถนัดก่อน ขณะเดียวกันก็ควรศึกษาเพิ่มเติมจากผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจด้านต่าง ๆ เพื่อนำแนวความคิดและประสบการณ์มาปรับใช้ เพื่อต่อยอดและแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องในธุรกิจตัวเอง ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ มีลูกค้าและยอดขายที่ดีในระยะยาว

องค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *