ธุรกิจในยุค 5g จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

เทคโนโลยี 5g หรือ Generation ที่ 5 ของการใช้ระบบเครือข่ายสื่อสาร จะทำให้มีความฉับไวในการส่งข้อมูลมากกว่า รุ่น 4G นับพันเท่า และทำให้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ 5G ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ด้วย จะมีอะไรบ้าง เรามาดูพร้อมกันเลย

ธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร

การใช้ 5g จะทำให้คนส่วนใหญ่ นิยมทำธุรการโอนเงิน ฝากเงินถอนเงิน หรือใช้จ่ายอื่น ๆ โดยผ่าน Application ในมือถือมากกว่าการไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เพราะช่วยประหยัดทั้งค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และที่สำคัญคือประหยัดเวลา

สถาบันการเงินและธนาคารทุกแห่ง จึงต้องปรับตัวสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้ายิ่งขึ้น

โรงงานอุตสาหกรรม

จะมีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในกระบวนการผลิตมากขึ้น ทดแทนการใช้แรงงานคนบางส่วนที่จะมีความเหนื่อยล้า และมีข้อผิดพลาดในการทำงานได้เมื่อต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมง

โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงมีแนวโน้มจะนำหุ่นยนต์ AI ที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยี 5g มาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานให้ดียิ่งขึ้น โดยที่จะให้พนักงานที่มีความชำนาญสูงควบคุมการทำงานของระบบ Computer แทน

ธุรกิจด้านการเกษตร

คาดการณ์แนวโน้มได้ว่า เราจะเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ได้มากขึ้นหากใช้ระบบ IoTs หรือ internet of Things ทำให้ไร่นาธรรมดากลายเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง (Smart farming) ที่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น

เช่น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมอุณหภูมิแปลงเพาะปลูก ฯลฯ ทำให้เพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ที่ขายสินค้าเกษตรแบบเดียวกันได้มากขึ้นด้วย

ธุรกิจการขนส่งสินค้า

จะมีการใช้ระบบ gps ในการติดตามเส้นทางของรถ และใช้ในการนำทางเพื่อความแม่นยำในการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศมากขึ้น เพราะจะทำให้การขนส่งสินค้าต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายของสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสด เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้

ทั้งยัง จะมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อติดตามเส้นทางของสินค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย

กิจการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวทั่วโลกจะเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอข้อมูลแบบสื่อมัลติมีเดียผ่านระบบ AR และ VR ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีความสมจริง ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมในสถานที่แปลกใหม่ได้ตลอดทั้งปี

เชื่อได้ว่า เทคโนโลยี 5g จะทำให้กิจการการท่องเที่ยวของหลายประเทศคึกคักและส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี 5g ช่วยให้ธุรกิจหลากหลายประเภทมีการเติบโตไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในทุกด้าน เราทุกคนจึงควรติดตามเทรนด์อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วย

ธุรกิจในยุค 5g จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *